Hvad tilbyder vi?

Processen 

Vi ved, at ikke to projekter er ens, og at mennesker er forskellige. Derfor bestræber vi os på, hele tiden at tilpasse os det enkelte projekt. Rammerne er derfor brede, og vi tager udgangspunkt i jeres projekt, og om det er nybyg eller renovering, om vi skal være med til at forme projektet, eller træde til under forløbet, så er det med fokus på de behov og ønsker I måtte have. 

Et typisk forløb kunne tage sig således ud:

 1. Opstartsmøde
  Her diskuteres ideer og muligheder, og vi tager udgangspunkt i jeres egne ønsker, økonomi, lokalplan/muligheder, udformning og placering.
  Vi afdækker jeres behov og I får en fyldig gennemgang af både forløb og proces, samt en introduktion til, hvad vi kan gøre for jer.

 2. Skitsefase
  Ud fra det aftalte fra opstartsmødet, udfærdiger vi skitsetegninger til jer; planløsning, facader og situationsplan. Disse tegninger vil danne baggrund for det videre forløb.
  Under denne fase, udarbejder vi også et byggebudget til jer, som vi løbende opdaterer, så I hele tiden har overblik over økonomien for projektet. Budgetskemaet er udviklet af DBRG, og om end det er ret omfattende, så vil I opleve, at det giver jeg ro og overblik.

 3. Myndighedsprojekt
  Med afsæt i skitsetegningerne, udfærdiger vi de endelige tegninger (myndighedssæt)
  Endelige beskrivelser, lovkrav, tilladelser
  Statiske beregninger
  Økonomi afstemmes også endeligt
  Byggetilladelse indhentes hos kommunen

 4. Valg af leverandør
  Hvis I ikke selv har indledt dialog med byggefirma, tager DBRG gerne den første kontakt til disse. Ud fra huset, økonomien etc., så finder vi – sammen med jer, 2 – 3 firmaer, for at indhente pris på opførelsen af jeres hus.
  Gennemgang af indkomne tilbud, sammen med jer
  Valg af endelig leverandør og dialog omkring betingelser/forventninger
  Kontraktindgåelse og materialevalg med/hos leverandør

 5. Opstartsmøde med leverandør
  DBRG deltager også gerne i opstarts-/teknisk møde hos leverandøren.


Tilsyn

DBRG udfører også tilsyn med jeres byggeri. Vi baserer vores tilsynsarbejde på erfaring og god kommunikation gennem processen.

Et tilsyn består af stikprøvekontrol af alle kritiske bygningsdele og konstruktioner, under opførelsen af jeres hus.

Der udarbejdes notat og lagres kvalitetssikringsrapport for hver kontrol der foretages. Denne beskriver de forhold der konstateres. Eventuelle fejl og mangler rapporteres også øjeblikkeligt til leverandøren ude på pladsen, således der rettes op.

Om det er nybyg eller renovering, så giver det mening, og skaber stor værdi for jer, at tilknytte en tilsynsførende på byggeriet.

Enhver tilsynsopgave skræddersyes til det enkelte projekt. Man kan vælge tilsyn som en enkeltstående ydelse, eller som en del af en pakkeløsning.

Som en del af tilsyn med jeres byggeri, varetager vi også afleveringsforretning(er) for jer. Dette både for-aflevering, selve aflevering af huset og 1-års gennemgang

 

DBRG

Dansk Byggerådgivning
Cortex Park 26
DK-5230 Odense M

T: +45 70 26 59 00
M: info@dbrg.dk

Cvr. 25725549